Huisregels – Tandartspraktijk Vos – Apeldoorn
Tandartspraktijk Vos

Huisregels

Graag stellen we u op de hoogte van enkele regels binnen deze praktijk.

#    Het is mogelijk voor reguliere hier ingeschreven patiënten om via internet (deze website) een controle-afspraak te maken, of te wijzigen.

#    Het is mogelijk om een herinnerings-email te ontvangen voor uw afspraak, of een oproep voor controle, dan graag een juist e-mailadres aan ons doorgeven.

Deze service is bedoeld als extra geheugensteuntje voor u. U kan geen enkel recht ontlenen of claimen dat u deze niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van de herinnerings-email ontslaat u niet van de plicht tot het nakomen van uw afspraak.

#    Voor behandelingen boven de 250 euro, ontvangt u een begroting, die we graag ondertekend van u retour ontvangen. De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.

#    We willen graag op de hoogte blijven van veranderingen in uw verzekeringsgegevens, adresgegevens (inclusief uw e-mailadres en telefoonnummers) en uw gezondheid en medicijnengebruik.

U kunt dit voor de behandeling per mail doorgeven of voorafgaand aan de behandeling bij de balie.

#    Sommige behandelingen kunnen door de tandarts gedelegeerd worden aan de (Paro/ preventie-) assistente.

#    Uw mobiel dient te allen tijde uitgeschakeld te zijn omdat het hinderlijk kan zijn voor uw medepatiënten, en uw behandelaar. Dit geldt ook voor de wachtruimte.

#    We vragen u niet te eten of te drinken in ons pand (inclusief kauwgom). Het meenemen van huisdieren is ook niet toegestaan.

#    Afspraken afzeggen minstens 24 uur van te voren, Afspraken langer dan 30 minuten 48 uur van te voren. zodat we de voor u gereserveerde tijd nog weer kunnen opvullen. En om kosten voor de besproken tijd te vermijden.

#    Bij het niet verschijnen op een afspraak, wordt dit één maal gedoogd, daarna volgt er een nota voor de besproken tijd. Deze bedraagt  15.00 euro per tijdseenheid van 10 minuten. Prestatiecode C90.

#    Wanneer u meerdere malen zonder bericht uw afspraak niet nakomt, zullen we u verzoeken om een andere tandarts te zoeken.

#    Op alle behandelingen zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de KNMT (destijds NMT) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 12/2013.  te downloaden via de KNMT website.

#    Om veel tijd en kosten te besparen vragen we u om nota’s onder de 100.00 euro per pin (of contant) te voldoen.

#    Omtrent de nota heeft u de keuze, direct contant of per pin aan de balie voldoen, of via Infomedics.nl. ( Zie verdere uitleg onder het kopje “betalen” op onze website).

#    Wanneer er bij herhaling betalingsherinneringen verstuurd moeten worden, kan er alleen nog na contante betaling behandeld worden.

#    Als reguliere patiënt moet u er rekening mee houden dat, wanneer u 24 maanden zonder mededeling aan de tandarts niet meer bent geweest, wij genoodzaakt zijn u als patiënt naar ons archief te verplaatsen. (uitgezonderd prothese patiënten).

Dank voor uw medewerking