Corona

Lockdown heeft geen gevolgen voor mondzorg

De op zaterdag 18 december aangekondigde lockdown heeft geen gevolgen voor de mondzorg. Mondzorg blijft op de gebruikelijke manier en op de gebruikelijke tijden mogelijk.

Coronavirus en uw mondzorg

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het Coronavirus. De essentie van de
Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden
beschermd.

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Wij zullen hier dus ook naar informeren bij het maken van de afspraak.

Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt
dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol en een mondkapje te dragen.

Mochten er teveel mensen in de wachtkamer aanwezig zijn, kunt u gebruik maken van het afdak voor de praktijk.

We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te
raken.

In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de
1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Waarom blijft de afstandsregel?

In de mondzorgpraktijken wordt geen gebruik gemaakt van CoronaCheck en kunnen er dus zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen in de wachtruimte aanwezig zijn en ook kwetsbare mensen. Bij deze groep, waartoe ook jongere patiënten kunnen behoren, kan het vaccin niet of minder goed werken. Het afstand houden, zeker in de wachtruimte, beschermt iedereen tegen risico op overdracht van COVID-19.

 

Nog wat extra aanwijzingen:
• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd.
• Zijn er 5 of meer personen in de wachtkamer wacht u buiten tot wij u naar binnen komen halen.
• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
Ook in de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorg praktijken en
hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

 

Ga naar allesoverhetgebit.nl